ایمیل ما
info@dorfamgroup.ir
تلفن ما
021-88040641

جزئیات پروژه

واردات گوشت و نحوه تکمیل مدارک

الف) مجوز بهداشتی واردات به شرکتهایی تعلق می گیرد که موضوع فعالیت شرکت واردات فرآورده های پروتئینی خام دامی بوده و شرکت مجاز به صادرات و واردات باشد.

ب) پرفرمای ارائه شده بایستی مطابق نمونه قرار داده شده بر روی سایت تکمیل گردد و در سربرگ شرکت فروشنده کالا بایستی قرار گیرد و دارای شماره، تاریخ، مهر ، امضاء ، تاریخ اعتبار، نوع و وسیله حمل کالا ، نوع بسته بندی ، شرائط نشانه گذاری مشخصات کامل و آدرس فروشنده و خریدار (دارنده کارت بازرگانی) و مشخصات کامل محموله وارداتی باشد. ضمنأ پرفرما علاوه بر مهر شرکت فروشنده بایستی ممهور به مهر شرکت یا شخص وارد کننده بوده و بدین وسیله مورد تائید وارد کننده قرار گیرد.

ج)تصویر کارت بازرگانی بایستی متعلق  شرکت درخواست کننده واردات باشد. ارائه تصویر آگهی روزنامه رسمی برای شرکتهای متقاضی الزامی است.

تبصره: بدیهی است ارائه مدارک مندرج در بند ۳ برای یکبار و در اولین تقاضای ارائه شده از سوی متقاضی (برای تشکیل پرونده در سایت) کفایت می کند و متقاضی موظف خواهد بود در صورت اعمال هر گونه اصلاحات و یا تغییرات در اساسنامه مراتب را در تقاضای جدید به اطلاع سازمان دامپزشکی برساند.

د) نمونه لیبل برای انواع محموله های گوشت قرمز و گوشت مرغ در سایت این سازمان در دسترس می باشد.

ه)در صورتی که شرکت وارد کننده ، متقاضی واردات گوشت قرمز و مرغ از کشورهای فوق الذکر( که دارای تفاهم نامه با سازمان دامپزشکی کشور می باشند) باشد نیازی به ارائه نمونه گواهی بهداشتی دامپزشکی کشور مبدأ نبوده و در غیر اینصورت ارائه نمونه گواهی بهداشتی صادره از مرجع ذیصلاح( دامپزشکی دولتی کشور صادر کننده) الزامی است.
در صورتیکه مدارک بصورت کامل ارسال گردد حداکثر ظرف مدت دو هفته از طریق پست الکتونیکی به اطلاع شما خواهد رسید .( در طی این مدت از تماس حضوری و یا تلفنی خودداری گردد.)

راهنمای مندرجات پرفرما ، و لیبل برای واردات گوشت قرمز گوساله منجمد

الف)پرفرما (Proforma Invoice ) : پرفرمای ارائه شده بایستی در سربرگ فروشند‌ه و دارای مشخصات ذیل باشد:

*شماره، تاریخ، مشخصات کامل و آدرس فروشنده و خریدار (دارنده کارت بازرگانی)، مهرو امضاء شرکت فروشنده ، تاریخ اعتبار

* مشخصات کامل محموله وارداتی ( مشخصات خود گوشت – مشخصات دام که گوشت از آن با رعایت اصول ذبح شرعی استحصال گردیده است شامل سن حداکثر۳۰ماه  و جنسیت نر ، وزن محموله )

* قطعه بندی محموله با ذکر نام و درصد کلیه قطعات مورد نظر با رعایت درصد مجاز ، شامل قطعه بندی کلی: ران (Hindquarter ) حداکثر  ۳۷ درصد- در مورد قلوه گاه (Flank ) حداکثر ۱۸% از کل وزن ران

سردست (Forequarter ) حداکثر ۶۳ درصد – در مورد گردن حداکثر ۱۰% از  کل وزن سردست

* اندازه قطعات ، نوع بسته بندی و وزن بسته ها (کارتن ها)

* شرایط نشانه گذاری ( لیبلینگ ) ،  کشور مبدا ، نوع وسیله حمل کالا، محل بارگیری و محل تحویل محموله باشد.

ب)*رنگ بندی لیبل کارتنها با توجه به نوع قطعات

* مندرجات لیبل به دو زبان انگلیسی و فارسی شامل : نوع محموله ، کشور مبدا ، نام واردکننده ، کد رهگیری ، نام و کد بهداشتی کشتارگاه ، تولید شده تحت نظارت ناظر بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور ( IVO ) ، ذبح اسلامی تحت نظارت نماینده مذهبی اعزامی ، نوع مصرف با توجه به هدف از واردات ( مصرف خانوار – مصرف در کارخانجات فرآورده های گوشتی مجاز- مصرف در مراکز عمده مصرف در خصوص قطعه تاپ ساید و یا سایر قطعات بیشتر از ۳ کیلوگرم در مجوزهای مصرف خانوار) تاریخ تولید ، تاریخ انقضا ( یکسال پس از تاریخ تولید )، شرایط نگهداری ( نگهداری در ۱۸- درجه سانتیگراد )

*شرایط تولید ( Production ) شامل شرح مراحل استخوان گیری لاشه ، سرد کردن ، انجماد ، ذخیره سازی ، بارگیری و حمل محموله تولیدی تا رسیدن به مقصد ( با ذکر جزئیات هر مرحله)

*محل بارگیری و محل تحویل محموله ، نوع وسیله حمل و ذکر عبارت « حمل بدفعات مجاز میباشد ( Partial shipment: Allowed )– حمل از طریق کشور ثالث غیرمجاز میباشد . ( Transshipment: Not Allowed ) »

*حداکثر فاصله زمانی مجاز از کشتار دامها تا حمل محموله ۶۰ روز می باشد.

*شرح چگونگی نظارت برکلیه مراحل تولید محموله توسط ناظر بهداشتی ( قبل ، حین و بعد از کشتار – ذخیره سازی – بارگیری و حمل- مستندات ) به تفصیل از مرحله انتخاب دام ، نحوه بازرسی تا تولید و بارگیری محموله و نیز ذبح شرعی توسط ناظر ذبح شرعی اعزامی الزامی است .

*کشتارگاه بایستی دارای کد اتحادیه اروپا ( EC ) و مورد تائید ناظر اعزامی این سازمان بوده و ذابحین دام نیز بایستی مورد تائید ناظر ذبح شرعی اعزامی باشند.

*ذکر مستندات محموله (Documents ) شامل : گواهی مبدا – گواهی بهداشتی دامپزشکی صادره از سوی مرجع دولتی دامپزشکی کشور مبدا که توسط ناظر اعزامی امضا میشود- گواهی ذبح شرعی مورد تائید ناظر ذبح شرعی – گواهی رادیو اکتیو از مراجع ذیصلاح دولتی کشور مبدا و سایر گواهیهای تجاری الزامی است.

*درمبادی ورودی ، محموله های وارده توسط این سازمان مورد بازرسی ارگانولپتیکی قرارگرفته و نمونه برداری و آزمایشات لازم انجام خواهد شد . نتایج بدست آمده بایستی با ضوابط بهداشتی و استانداردهای مورد تائید این سازمان مطابقت داشته و محموله قابلیت مصرف انسانی را دارا باشد.

ج) لیبل (Label ) : مندرجات لیبل به دو زبان انگلیسی و فارسی شامل : نوع محموله ، کشور مبدا ، نام واردکننده ، نام فروشنده ،نام و کد بهداشتی کشتارگاه ،تولید شده تحت نظارت ناظر بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور ( IVO ) ، ذبح اسلامی تحت نظارت نماینده مذهبی اعزامی، نوع مصرف با توجه به هدف از واردات ( مصرف خانوار – مصرف در کارخانجات فرآورده های گوشتی مجاز- مصرف در مراکز عمده مصرف صرفاٌ برای قطعه تاپ ساید و یا سایر قطعات بیشتر از ۳ کیلوگرم در مجوزهای مصرف خانوار ) تاریخ تولید،تاریخ انقضا ( یکسال پس از تاریخ تولید ) ، شرایط نگهداری ( نگهداری در ۱۸- درجه سانتیگراد )  لیبل ها با توجه به رنگ مربوط به نوع هر قطعه ارائه گردد.

نمونه لیبل برای محموله های گوشت قرمز گوساله در سایت این سازمان در دسترس می باشد.

تذکر: واردات گوشت گاومیش از کشور هند با توجه به مراتب فوق و نیز با رعایت شرایط زیر مجاز میباشد.

الف– واردات گوشت گردن غیرمجاز و ممنوع است.

ب- اندازه کلیه قطعات بایستی بیشتر از ۳ کیلوگرم باشد.

ج- هدف از واردات و نوع مصرف فقط جهت استفاده در کارخانجات مجاز فرآورده های گوشتی حرارت دیده    « سوسیس ، کالباس و کنسرو گوشت» مجاز میباشد. ذکر این بند در کلیه مدارک فوق ( بند ۱، ۲، ۳ ) الزامی است.

د- IHR این سازمان بایستی مورد تائید APEDA که وابسته به وزارت صنایع و بازرگانی کشور هند میباشد ، قرار گیرد.

APEDA  (Agricultural& Processed Food Products Export Development Authority)

ﻫ- کشتارفقط در کشتارگاههای مورد تائید این سازمان صورت می پذیرد

با ما در تماس باشید
021-88040641