ایمیل ما
info@dorfamgroup.ir
تلفن ما
021-88040641

ارزش های سازمانی

ما در شرکت توسعه صنعت و تجارت درفام بر این باوریم که بقاء و دوام یک سازمان در گرو رعایت ارزشهای رفتاری و اخلاقی در آن سازمان است و این ارزش های سازمانی به شرح زیر تدوین شده است

پایبندی به ارزش های اخلاقی و اسلامی؛ قانون مداری و رعایت کلیه قوانین مربوطه کشوری و مقررات سازمانی، تلاش در جهت نیل به اهداف سازمان، تکریم مشتری و پایبند به رعایت اصول مشتری مداری، وفاداری به تعهدات و مسئولیت پذیری،  اعتقاد به کارجمعی و دانش گروهی، ارج نهادن به منافع سازمان در قبال منافع شخصی، اعتقاد به الزام وجود رابطه برد-برد با ذینفعان، اعتقاد به خلاقیت و نوآوری

از تک تک افراد در سازمان انتظار می رود که با رعایت ارزش های فوق، شرکت توسعه صنعت و تجارت درفام را در جهت رسیدن به آینده ای موفق یاری نمایند

قابل ذکر است همه ی افراد در سازمان در مقابل اجرا و رعایت این ارزش ها، مسئولیت یکسان خواهند داشت و سازمان هیچ استثنایی برای کسی قائل نخواهد بود و اگر زمانی بین عملکرد فرد و ارزش ها تعارضی وجود داشته باشد سازمان ارزش را انتخاب می کند

 

با ما در تماس باشید
021-88040641